Condacam Functies

Met in totaal 24 bewerkingsstrategieën zijn er in Condacam vele mogelijkheden om een efficiënte CNC-freesbewerking te realiseren. Condacam genereert voor zowel 2.5- als 3-D bewerkingen gereedschapsbanen. Aan de hand van 3D ingelezen modellen kunnen complexe produkten worden geprogrammeerd. Voor 2.5D programmering kunnen ook DXF-bestanden toegepast worden voor bewerkingen zoals kamerfrezen, contouren, boorbewerkingen. Hieronder sommen we enkele bewerkingen op die toegepast worden in Condacam:

Overzicht van opties CondaCam 2.1 en CondaCam-LT